NL

“CONSTRUCTIEF BLOEMMOTIEF”

6-4-2022: Mijn voorstel “constructief bloemmotief” is uitgekozen om te worden uitgewerkt tot een kunst toepassing op de hulpbrug over de Lijnbaansgracht naast de Jordaanbrug bij de Rozengracht in Amsterdam. Plaatsing oktober/november 2022.

“constructief bloemmotief”
schetsontwerp van Gerda Kruimer voor hulpbrug #117 over de Lijnbaansgracht bij de Jordaanbrug aan de Rozengracht in Amsterdam
prijsvraag van de gemeente Amsterdam voor de Oranje Loper
voor kunstwerken op de tijdelijke hulpbruggen tijdens de vernieuwing van de bestaande bruggen

“constructief bloemmotief”
is een knipoog naar de straatnamen genoemd naar bloemen en ambachten in de Jordaan
met als basis het raster van oranje afzetgaas dat wordt gebruikt bij constructiewerkzaamheden
als ode aan de mensen die onze leefomgeving verbeteren
voor een kleurrijke uitstraling op de omgeving tijdens de uitvoering

Mijn basisidee met dit motief gebruik ik voor andere ontwerpen en werk ik verder uit voor mogelijke andere toepassingen.

Constructief Bloemmotief

www.amsterdam.nl/projecten/oranjeloper/bruggen-oranjeloper/tijdelijke-hulpbruggen-oranje-loper/kunst-hulpbrug/lijnbaansgracht/

 

EN

6-4-2022: My proposal “constructive flower motif” is chosen to be developed into an art application on the auxiliary bridge over the Lijnbaansgracht next to the Jordaan Bridge near the Rozengracht in Amsterdam. Placement October/November 2022.

“constructive flower motif”
sketch design by Gerda Kruimer for auxiliary bridge #117 over the Lijnbaansgracht near the Jordaan bridge on the Rozengracht in Amsterdam
competition by the municipality of Amsterdam for the Orange Carpet
for artworks on the temporary auxiliary bridges during the renovation of the existing bridges

“constructive flower motif”
is a wink to the street names named after flowers and crafts in the Jordaan
based on the grid of orange netting used in construction work
as an ode to the people who improve our living environment
for a colourful appearance on the surroundings during realisation

I use my basic idea with this motif for other designs and develop it further for possible other applications.

Constructief Bloemmotief

www.amsterdam.nl/projecten/oranjeloper/bruggen-oranjeloper/tijdelijke-hulpbruggen-oranje-loper/kunst-hulpbrug/lijnbaansgracht/

 

 

 

Final draft design:

 


This function has been disabled for GERDA KRUIMER.